برچسب: نمایشگاه اصفهان

نمایشگاه اصفهان

۱۸

مهر۱۳۹۸
بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان از 18 تا 21 مهرماه سال 1398، در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد. به گزارش شرکت سایا نمای پارسیان، بیش از صد مجموعه فعال در صنعت ساختمان از جمله آلومکس، تولید کننده ورق های آلومینیوم ... ادامه
مهر ۱۸, ۱۳۹۸mostafa
نمایشگاه ساختمان اصفهان

۲۱

مهر۱۳۹۶
مهر ۲۱, ۱۳۹۶mostafa