برچسب: ورق کامپوزیت ضدحریق

آلومکس کرمانشاه

۰۶

مرداد۱۳۹۶
پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه از تاریخ 3 لغایت 6 مرداده ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کرمانشاه با حضور آلومکس برگزار شد.
مرداد ۶, ۱۳۹۶mostafa
آلومکس

۲۷

تیر۱۳۹۶
پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان مازندران از 27 لغایت 30 تیر با حضور آلومکس تولید کننده ورق های کامپوزیت ضد حریق برگزار شد.
تیر ۲۷, ۱۳۹۶mostafa