پروژه آرتمیس S-026
سیوان سنتر ME-002
آیریک سنتر S-025 ME-020
پروژه برج دریاچه چیتگر S-027
پروژه نوین چرم (آپادانا) S-045​
پروژه مهرایرانیان S-027​
پروژه روناک MW-082 , s-043
پروژه مجموعه تالارهای شایستگان S-043 , MW-082