پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه از تاریخ 3 لغایت 6 مرداده ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کرمانشاه با حضور آلومکس برگزار شد.

آلومکس در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه

پست های مرتبط

نظر بگذارید

برای ارسال دیدگاه باید حتماً وارد شوید .