پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه از تاریخ 3 لغایت 6 مرداده ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کرمانشاه با حضور آلومکس برگزار شد.

آلومکس در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه

پست های مرتبط

نظر بگذارید