برگزاری اولین همایش و نمایشگاه نما با حضور شهردار محترم تهران

آیین-افتتاح-همایش-نما-با-محوریت-مصالح-و-جزئیات-اجرایی-35 (1)

برگزاری اولین همایش و نمایشگاه نما با حضور شهردار محترم تهران

اولین همایش و نمایشگاه نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با حضور شرکت ها و تولیدکنندگان متریال نمای ساختمان در محل نمایشگاه های شهرداری تهران، بوستان گفتگو افتتاح شد.

این همایش با حضور شهردار محترم تهران، جناب آقای دکتر حناچی از نهم لغایت یازدهم بهمن ماه 1397 ادامه برگزار گردید.

/ اخبار, رویدادها