اولین همایش و نمایشگاه نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با حضور شرکت ها و تولیدکنندگان متریال نمای ساختمان در محل نمایشگاه های شهرداری تهران، بوستان گفتگو افتتاح شد.

این همایش با حضور شهردار محترم تهران، جناب آقای دکتر حناچی از نهم لغایت یازدهم بهمن ماه 1397 ادامه برگزار گردید.

برگزاری اولین همایش و نمایشگاه نما با حضور شهردار محترم تهران برگزاری اولین همایش و نمایشگاه نما با حضور شهردار محترم تهران

برگزاری اولین همایش و نمایشگاه نما با حضور شهردار محترم تهران

برگزاری اولین همایش و نمایشگاه نما با حضور شهردار محترم تهران

نظر بگذارید

برای ارسال دیدگاه باید حتماً وارد شوید .