جلسه هماهنگی کارگروه تبلیغات آلومکس برای شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان مازندران برگزار شد.

IMG_0835

نظر بگذارید